ไอที HQL | 1

ไอที | HQL | 1

http://www.doesystem.com/a53e984f54aef54b3e87bf09f71239ff/Hibernate-Query-Language(HQL)-คืออะไร.htm 6855 | Hibernate Query Language(HQL) คืออะไร HQL ย่อมาจาก Hibernate Query Language มันคือภาษาในการ query ข้อมูล ที่มาพร้อมกับ Hibernate (Hebernate คือ Java-based library ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงสัมพันธ์) คุณสามารถดาวน์โหลด Hebernate ได้จา www.hibernate...