ไอที HTML | 1

ไอที | HTML | 26

http://www.doesystem.com/097dc9eb90fc854d97e678be28db4e64/การใช้แท็ก-center-ในภาษา-HTML.htm 1480 | การใช้แท็ก center ในภาษา HTML แท็ก <center> มีไว้สำหรับการทำให้สิ่งที่อยู่ข้างใน จัดให้อยู่ตรงกลาง แต่ตอนนี้แท็ก center มีการเลิกใช้งานแล้ว ดังนั้น เราควรใช้ CSS เข้ามาช่วย ตัวอย่างการใช้งาน ข้อความทั่วไป ข้อความที่ต้องการจัดให้อ...
http://www.doesystem.com/12410912585f164fc172a0fe3ffe4ba2/การใช้แท็ก-caption-ในภาษา-HTML.htm 2099 | การใช้แท็ก caption ในภาษา HTML แท็ก <caption> เป็นแท็กที่เอาไว้สำหรับแสดงข้อความบนตาราง ในตารางหนึ่ง ๆ จะต้องมีแท็ก <caption> เพียงอันเดียวเท่านั้นเดียว แท็ก <caption> จะต้องอยู่หลังแท็ก table เท่านั้น ตัวอย่างการใช้งาน ...
http://www.doesystem.com/9a33e615c93fcac435e0da7d7276bf25/การใช้แท็ก-button-ในภาษา-HTML.htm 5921 | การใช้แท็ก button ในภาษา HTML แท็ก <button> ในภาษา HTML ใช้สำหรับการสร้างปุ่ม ซึ่งส่วนมาก เราจะสร้างให้อยู่ใน forms. เรายังสามารถสร้างปุ่มได้โดยใช้แท็ก <input> ตัวอย่างการใช้งาน Click Me ผลลัพธ์ที่ได้ Click Me Br...
http://www.doesystem.com/59c8762113aa287eba01056f2a6de8a9/การใช้แท็ก-br-ในภาษา-HTML.htm 1131 | การใช้แท็ก br ในภาษา HTML แท็ก <br> ใช้สำหรับการหยุดบรรทัด หรือก็คือการสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเอง ตัวอย่างการใช้งาน บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 บรรทัดที่ 3 ผลลัพธ์ที่ได้ บรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 บรรทัดที่ 3 Browser Suppor...
http://www.doesystem.com/cc3c1df21a606b2253cd940f11323de2/การใช้แท็ก-blockquote-ในภาษา-HTML.htm 1462 | การใช้แท็ก blockquote ในภาษา HTML แท็ก <blockquote> ใช้สำหรับการแสดงคำพูดที่ยาว ๆ ตัวอย่างเช่น ตัวอย่าง ข้อความที่อยู่ใน แท็ก blockquote ตัวอย่างข้อความที่ไม่ได้อยู่ใน แท็ก blockquote ตัวอย่าง ข้อความที่อยู่ใน แท็ก blockquo...
http://www.doesystem.com/bc9af11f0bd320d409b95ebbd50db81d/การใช้แท็ก-bdo-ในภาษา-HTML.htm 2036 | การใช้แท็ก bdo ในภาษา HTML แท็ก <bdo> ใช้สำหรับการเขียนข้อความในรูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราใส่แท็กให้ข้อความ Hello World จากนั้นเราใส่แท็กเข้าไปให้เรียงข้อความจากขวาไปซ้าย ก็จะได้ว่า Hello World จากตัวอย่าง จะเห็นว่า ข้อความจะกลั...
http://www.doesystem.com/938a60dc6ccb6072ae018d70b3bd5a4f/การใช้แท็ก-base-ในภาษา-HTML.htm 3096 | การใช้แท็ก base ในภาษา HTML แท็ก <base> ใช้สำหรับการกำหนด url พื้นฐาน หรือ url ที่มีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น เราใส่แท็ก <base href="http://www.doesystem.com/" target="_blank"> เป็นแบบนี้ จากนั้นเราก็ใส่ลิ้งค์ให้ไปที่หน้า <a h...
http://www.doesystem.com/5d8b1ecf066c0bb626f70fa29c4a11c2/การใช้แท็ก-b-ในภาษา-HTML.htm 2540 | การใช้แท็ก b ในภาษา HTML แท็ก <b> ในภาษา HTML มีไว้ใช้สำหรับกำหนด Style ตัวหนาให้กับตัวอักษร Browser Support - Internet Explorer - Firefox - Chrome - Safari - Opera บราวเซอร์ที่สำคัญ ๆ รองรับการทำงานของแท็ก b ทั้งหมด ตัวอย่างการใ...
http://www.doesystem.com/39d898978ffca0421cc2d9ae63755860/การใช้แท็ก-area-ในภาษา-HTML.htm 4884 | การใช้แท็ก area ในภาษา HTML แท็ก <area> ใช้สำหรับการกำหนดพื้นที่ในรูปภาพ Browser Support - Internet Explorer - Firefox - Chrome - Safari - Opera บราวเซอร์ที่สำคัญ ๆ รองรับการทำงานของแท็ก area ทั้งหมด ตัวอย่างการใช้งาน ...
http://www.doesystem.com/77a04bc9597dcba332851db7aa1365ae/การใช้แท็ก-applet-ในภาษา-HTML.htm 2648 | การใช้แท็ก applet ในภาษา HTML แท็ก <applet> ใช้สำหรับการฝัง Java applet ลงในหน้าเว็บเพจ ใน HTML5 ไม่ support แท็ก applet ใน HTML5 ไม่ support แท็ก applet และใน HTML 4.01 ก็เลิกใช้กันแล้ว ดังนั้นเวลาจะใช้แท็กสำหรับแสดง Java applet ก็ควรใช...
http://www.doesystem.com/9a6c26e0cbd755d9c3f6c8d0fca1c3f8/การใช้แท็ก-acronym-ในภาษา-HTML.htm 2257 | การใช้แท็ก acronym ในภาษา HTML แท็ก <acronym> ใช้สำหรับการแสดงชื่อแบบย่อ ใน HTML5 ไม่ support แท็ก acronym ใน HTML5 ไม่ support แท็ก acronym ดังนั้นเวลาจะใช้แท็กสำหรับแสดงชื่อย่อ ก็ควรใช้แท็ก abbr แทน ซึ่งการใช้งานก็เหมือนกัน ดูวิธีการใช...
http://www.doesystem.com/1f874664f556745e194e440fc24e2c93/การใช้แท็ก-address-ในภาษา-HTML.htm 2377 | การใช้แท็ก address ในภาษา HTML แท็ก <address> ใช้สำหรับการแสดงที่อยู่ และเวลาแสดงมักแสดงเป็นตัวเอียง ดังตัวอย่าง 999/1 หมู่ 8 ต.ตัวอย่าง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 Browser Support - Internet Explorer - Firefox - Chrome - Safari - Ope...
http://www.doesystem.com/e9123c9037516d3918ea67bc9b98d9b5/การใช้แท็ก-abbr-ในภาษา-HTML.htm 3113 | การใช้แท็ก abbr ในภาษา HTML แท็ก <abbr> ใช้สำหรับการแสดงชื่อแบบย่อ abbr ย่อมาจาก abbreviation ซึ่งก็แปลว่า ตัวย่อนั่นเอง Browser Support - Internet Explorer - Firefox - Chrome - Safari - Opera บราวเซอร์ที่สำคัญ ๆ รองรับการทำงานของแ...
http://www.doesystem.com/45565c93653d6511e5c1606ed848ae34/การใช้แท็ก-a-ในภาษา-HTML.htm 3450 | การใช้แท็ก a ในภาษา HTML แท็ก <a> ใช้สำหรับการสร้างลิ้งค์ ดูตัวอย่างการสร้างลิ้งค์ได้ที่ HTML Hyperlinks(Links) การใช้ลิ้งค์ หรือจุดเชื่อมโยง Browser Support - Internet Explorer - Firefox - Chrome - Safari - Opera บราวเซอร์ที่สำคัญ ...
http://www.doesystem.com/5c454bf02341d439587ee4019421f903/การใช้-Font-Tag-ใน-HTML.htm 3664 | การใช้ Font Tag ใน HTML แท็ก font ใช้สำหรับการกำหลดลักษณะตัวอักษร แต่ตอนนี้ ไม่ค่อยนิยมกันแล้ว เนื่องจาก การกำหนดลักษณะต่าง ๆ ของเว็บเพจจะนิยมกำหนดไว้ใน CSS มากกว่า แต่ถึงอย่างไร ก็ควรศึกษาไว้ เผื่อเราไปดูโค้ดในเว็บเก่า ๆ ที่ทำไว้นาน ๆ จะสามารถดูออก...
http://www.doesystem.com/4b25de9d8540cb0b6d2e845915172d35/การสร้าง-Form-ในภาษา-HTML.htm 37731 | การสร้าง Form ในภาษา HTML HTML Form ถูกใช้เมื่อต้องการเก็บข้อมูลอะไรบางอย่าง จากผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลประจำตัว ข้อมลการเยี่ยมชมต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมาก การทำงานของ HTML Form จะเริ่มต้นโดย การรับ input จากผู้เข้าชมเว็บไซต์ แล้วจะส่งข้อมูลเหล...
http://www.doesystem.com/014ab1293644acaaa741360ca1a7ec6c/การใช้-Iframe-ในภาษา-HTML.htm 5980 | การใช้ Iframe ในภาษา HTML iframe ใช้สำหรับ แสดงผลหน้าเว็บไซต์ ภายในเว็บไซต์ ฟังดูอาจจะงง ๆ งั้น ดูตัวอย่างการแสดงผล ในกรอบด้านล่างครับ Your browser does not support iframes. จากตัวอย่างการแสดงผล ก็สรุปได้ว่า iframe ใช้สำหรับแสดงผลหน้าเว็บทั้ง...
http://www.doesystem.com/9479c3ce90d963bc870d228cf2d60a1b/การใช้-Marquee-Code-ในภาษา-HTML.htm 18920 | การใช้ Marquee Code ในภาษา HTML marquee tag เอาไว้ใช้ สำหรับ ทำให้ตัวอักษรเคลื่อน ที่ นั่นคือ เลื่อนไปเลื่อนมานั่นเอง ส่วนจะเลื่อนไปทางไหน ความเร็วยังไงงั้น ต้องมาปรับแต่งกันเอาครับ ดังนั้น ในบทความนี้ ผมจึงมานำเสนอวิธีการปรับแต่ง marquee tag ต่าง ๆ...
http://www.doesystem.com/87abc8f2598fab4889f900456a0d444c/Table-Colspan-กับ-Table-Rowspan.htm 15853 | Table Colspan กับ Table Rowspan ในบทความนี้ เรามาดูความแตกต่างระหว่าง Table Colspan กับ Table Rowspan ซึ่งทั้งสองเป็นการกำหนดคุณสมบัติของตาราง - Colspan เป็นการผสานคอลัมน์ - Rowspan เป็นการผสานแถว Colspan การผสานคอมลัมน์ 2 คอลัมน์ <tab...
http://www.doesystem.com/c7d718739fb7fc0e8c3b67e592905f3a/Table-Cellpadding-กับ-Table-Cellspacing.htm 10901 | Table Cellpadding กับ Table Cellspacing ในบทความนี้ เรามาดูความแตกต่างระหว่าง Table Cellpadding กับ Table Cellspacing ซึ่งทั้งสองเป็นการกำหนดคุณสมบัติของตาราง - Cellpadding เป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างเส้นขอบภายนอก กับเนื้อหาภายใน หรือเรียกสั้น ๆ ...