ไอที JavaScript | 1

ไอที | JavaScript | 25

http://www.doesystem.com/40ccd655c66a8018b5252ccb7f3c125c/document-getElementById-vs-document-getElementsByClassName.htm 2198 | document getElementById vs document getElementsByClassName เรามาดูความแตกต่างของ document.getElementById กับ document.getElementsByClassName กันครับ ว่าสองตัวนี้แตกต่างกันยังไง และมีวิธีใช้งานที่ต่างกันยังไง เรามาดูความเหมือนกันก่อนครับ ว่ามันม...
http://www.doesystem.com/a584c6a30cf3d0d7fdab1e24ca918931/ทำความรู้จักกับ-jQuery-ว่ามันคืออะไร.htm 2187 | ทำความรู้จักกับ jQuery ว่ามันคืออะไร jQuery is a fast, small, and feature-rich JavaScript library. It makes things like HTML document traversal and manipulation, event handling, animation, and Ajax much simpler with an easy-to-use API that works a...
http://www.doesystem.com/33def6183e8b4d22cd3292baea67edaa/Page-Redirection-ใน-JavaScript-หรือการเปลี่ยนหน้าเพจแบบต่าง-ๆ-โดยใช้-JavaScript.htm 5130 | Page Redirection ใน JavaScript หรือการเปลี่ยนหน้าเพจแบบต่าง ๆ โดยใช้ JavaScript บทความนี้ เรามาดูวิธีการ Redirect Page โดยใช้ Javascript กันครับ ในการทำเว็บไซต์ หลาย ๆ ครั้ง เราจำเป็นต้องสลับไปอีกหน้าหนึ่ง ๆ เพื่อทำงานอย่างหนึ่ง เราสามารถสั่งให...
http://www.doesystem.com/c0748b663fc4e6a10086b129bcdf21e1/การดู-password-ใน-textbox-โดยใช้-javascript.htm 3381 | การดู password ใน textbox โดยใช้ javascript บทความนี้ เรามาดูวิธีดู password ใน textbox ที่มี type="password" โดยการใช้ javascript กันครับ ตัวอย่าง ตัวอย่างโค้ด function seeexam(){ alert(document.getElementsByName("password...
http://www.doesystem.com/23167ae1adbc3c38d9efec686b74564d/ตัวเลข-ในภาษา-javascript.htm 1315 | ตัวเลข ในภาษา javascript บทความนี้ เรามาดูตัวเลข(Number) ในภาษา javascript กันครับ ปกติ เวลาเราสร้างตัวแปรในภาษา javascript เราไม่ต้องกำหนดชนิดให้กับตัวแปร เพราะภาษา javascript จะแปลงชนิดตัวแปรให้อัตโนมัติ แต่บางครั้งภาษา javascript อาจจะเห็นตั...
http://www.doesystem.com/affdc95ca9cc13843ab7e6e155021e91/JavaScript-การเรียก-function-2-ครั้งใน-event-เดียว.htm 8508 | JavaScript การเรียก function 2 ครั้งใน event เดียว ในตัวอย่าง หรือบทความก่อน ๆ เราได้เขียน JavaScript โดยการเรียกใช้ฟังก์ชันกันไปแล้ว แต่ที่เราเขียนให้เรียกฟังก์ชันนั้น เราเรียกแค่ฟังก์ชันเดียวใน event หนึ่ง ๆ เช่น เวลาคลิกให้ไปทำแบบนี้ เวลาเอาเมา...
http://www.doesystem.com/a15b75e8d882ae68fd97fd268527260a/สร้างนาฬิกาดิจิตอลโดยใช้-Javascript.htm 6652 | สร้างนาฬิกาดิจิตอลโดยใช้ Javascript บทความนี้ เรามาดูตัวอย่างการสร้างนาฬิกากันครับ นาฬิกาแบบไหน หน้าตาเป็นแบบไหน ลองดูตัวอย่างด้านล่างครับ var d = new Date(); timing(d.getHours(),d.getMinutes(),d.getSeconds(),"timeex"); Ja...
http://www.doesystem.com/d5b2ffa42d86209b31b94e81be742ae8/การสร้าง-function-ในภาษา-Javascript.htm 10919 | การสร้าง function ในภาษา Javascript ในบทความนี้ เรามาดูวิธีสร้าง function ในภาษา javascript กันครับ function คือกลุ่มของโค้ดที่คุณสามารถเรียกใช้ได้ทุกที่ในโปรแกรม ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ซ้ำ ๆ กัน เพราะ function สามารถเขียนเพียงครั้งเ...
http://www.doesystem.com/ceece984f52eb9edfb13de19f604ee8b/เขียนโปรแกรมเช็คและสุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชน-โดย-Javascript.htm 5430 | เขียนโปรแกรม เช็คเลขกับสุ่มเลข บัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้ Javascript จากบทความ โปรแกรมเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้ Java ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมในการหาเลขประจำตัว ตัวสุดท้าย หรือเรียกกันว่า Check Digit โดยใช้ภาษา Java ดังนั้น...
http://www.doesystem.com/36ee9420d6003e8ddc156f4909c6aa7b/การตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้-Try...Catch-ใน-Javascript.htm 4443 | การตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ Try...Catch ใน Javascript ในการเขียนโปรแกรมนั้น ก็ย่อมมีข้อผิดพลาดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดโดยผู้เขียนโปรแกรมเอง ข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งาน หรือแม่แต่ข้อผิดพลาดโดย compiler ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อ...
http://www.doesystem.com/ce91a3ec8aefd868faa05ec1f9548280/การใช้-javascript-popup-เช่น-alert-confirm-Prompt.htm 21343 | javascript popup alert confirm prompt ในการเขียนโปรแกรม หรือเขียนเว็บนั้น การแจ้งแตือน หรือการบอกกล่าว สิ่งต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งาน หรือการตรวจสอบข้อผิดพลาดนั้น ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ขาดไม่ได้ ในบทความนี้ เรามาดูวิธีการแจ้งเตือน การจัดการการตัดสินใจ หรื...
http://www.doesystem.com/a0ebeadb1f63f0509a22bc40dc806d79/Javascript-for-การวนลูปแบบ-for.htm 5009 | การวนลูปแบบ for ในภาษา Javascript for loop จะมีการใช้งานคล้าย ๆ กับ while loop แต่จะง่ายกว่าสำหรับการใช้งาน และมีค่า index ให้ใช้ได้ด้วย เพราะ for loop จะมีการรวมของ 3 องค์ประกอบของ loop โดยทั่วไป นั่นคือ ค่าเริ่มต้น การตรวจสอบ และการเพิ่มของค่า ...
http://www.doesystem.com/eb93468dde91a3ef16e108faabc08ed5/Javascript-while-การวนลูปแบบ-while.htm 4869 | การวนลูปแบบ while ในภาษา Javascript คำสั่ง while เป็นคำสั่ง ที่ใช้สำหรับการวนลูป ซึ่ง flowchart สำหรับคำสั่ง while นั้น สามารถดูได้ตามรูปด้านล่างครับ จาก flowchart ด้านบน คำสั่ง while จะวนลูปโดยการเช็ค condition ซึ่งถ้าเป็นจริง จึงจะทำกา...
http://www.doesystem.com/0949837db48dbe2857314bcf4d7d0f65/การใช้-switch-ในภาษา-Javascript.htm 3904 | การใช้ switch ในภาษา Javascript ในบทความที่แล้วเราได้ดู if else กันไปแล้ว มาบทความนี้ เรามาดูวิธีใช้ switch กันบ้างครับ การใช้ Switch เป็นการใช้เพื่อ กำหนดทิศทางการทำงานของโปรแกรม โดยการกำหนดนั้นจะกำหนดจากค่า ค่าหนึ่ง ว่าเป็นค่าอะไร ถ้าเป็นค่าน...
http://www.doesystem.com/0042257ac51c6cf3fcab32251374da8b/การใช้-if,-if-else,-if-else-if-ใน-Javascript.htm 13737 | การใช้ if, if else, if else if ใน Javascript หลาย ๆ ครั้ง ในการเขียนโค้ด ก็ต้องมีการตัดสินใจ ทำอะไรบางอย่าง และสิ่งที่ใช้กันบ่อยที่สุดในการตัดสินใจ นั่นก็คือ if การใช้ if, if else และ if else if ในภาษา Javascript โดยทั่วไป เป็นการใช้เพื่อให้โปรแก...
http://www.doesystem.com/6f3e91594e8c2dfa70fa73ffe83cde64/JavaScript-Operators.htm 2579 | Javascript Operators Operators คืออะไร Operators ก็คือการดำเนินการต่าง ๆ อย่างเช่น 5 + 4 = 1 ซึ่ง 4 กับ 5 จะถูกเรียกกว่า operands และ + กับ = ก็เรียกกว่า Operators นั่นเอง ชนิดของ Operator ในภาษา Javascript - Arithmetic Operators - Comparisi...
http://www.doesystem.com/1b9cd3a0ae59c1664f6b7554bad40b76/Javascript-Variable-รู้จักกับตัวแปรใน-Javascript.htm 16327 | Javascript Variable รู้จักกับตัวแปรใน Javascript บทความก่อน ๆ หน้า เรารู้จักกับ Javascript กันไปพอสมควรแล้ว ต่อไป มาเข้าสู่การเขียนโปรแกรมด้วย Javascript กันได้แล้ว แต่ก่อนจะเขียนโปรแกรมด้วย Javascript เรามาดูตัวแปรในภาษา Javascript กันก่อนดีกว่า ...
http://www.doesystem.com/cec47599d62c8173a6cbc19ef3031b89/การวาง-Javascript-ใน-HTML-File.htm 19845 | การวาง Javascript ในไฟล์ HTML เราได้รู้จักกับ Javascript และรู้พื้นฐานกันไปบ้างพอสมควรแล้ว จากบทความก่อนหน้าที่ผ่านมา บทความนี้เรามาดูวิธีใส่โค้ด Javascript ไว้ในส่วนต่าง ๆ ภายในไฟล์ HTML กันดีกว่าครับ ซึ่งในการแทรกโค้ด Javascript ในเอกสาร HTML นั...
http://www.doesystem.com/5c11b50cd40396fe3f4b75613c1439ba/การเปิดใช้-Javascript-ใน-เบราว์เซอร์.htm 8392 | การเปิดใช้ Javascript ใน เบราว์เซอร์ต่าง ๆ หลาย ๆ เบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เดี๋ยวนี้จะสนับสนุน Javascript แต่บางครั้งคุณอาจจะใช้ Javascript ไม่ได้เนื่องจากมีการปิดใช้งาน Javascript อยู่ ดังนั้นในบทความนี้ เรามาดูวิธีเปิดใช้งาน Javascript ในเบราว์เซอร...
http://www.doesystem.com/792d165169a836b12b91183ba1dee69a/Javascript-Basic.htm 2052 | มาดู Javascript แบบเบสิก กันก่อน ในการเขียนโค้ด Javascript นั้น โค้ดของ Javascript นั้น จะอยู่ภายในแท็ก <script>...</script> คุณสามารถวางแท็ก <script> ไว้ตรงส่วนไหนก็ได้ภายในหน้าเว็บเพจ แต่จะเป็นวิธีที่ดีถ้าหากเราวางภายในแท็ก <head> ...