ไอที PHP | 1

ไอที | PHP | 20

http://www.doesystem.com/373061d4c97bdf0543d5f1e7b53e2b23/PHP-การดึงไฟล์รูปมาโชว์ในหน้าเว็บ.htm 6348 | PHP การดึงไฟล์รูปมาโชว์ในหน้าเว็บ บทความนี้เรามาดูวิธีการดึงไฟล์รูปมาโชว์ในหน้าเว็บ โดยใช้ภาษา PHP กันครับ ตัวอย่างโค้ดการดึงไฟล์รูปมาโชว์ในหน้าเว็บ $file = "/directory/image.jpg"; header('Content-Type:image/jpeg'); header('Content-Len...
http://www.doesystem.com/85e2d0a32bb64efc185bdcef76353811/PHP-การใช้-PDO-FETCH-แบบต่าง-ๆ.htm 4887 | PHP การใช้ PDO FETCH แบบต่าง ๆ บทความนี้เรามาดูการใช้ FETCH แบบต่าง ๆ ใน PDO กันครับ ซึ่งการ FETCH ข้อมูลแบบต่าง ๆ ก็มีการใช้งานที่ต่างกัน รูปแบบการเขียนที่ต่างกัน และมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับ Database ที่เราจะใช้เป็น MySQL มีชื่อตารางว่า doe_c...
http://www.doesystem.com/4c2339b611ba98d5750c4bc63be9529f/PDO-vs.-MySQLi:-Which-Should-You-Use.htm 1561 | PDO vs. MySQLi: Which Should You Use ภาพรวม ๆ PDO MySQLi Database support 12 different drivers MySQL only API OOP OOP + procedural Connection Easy Easy Named parameters Yes No Object mapping ...
http://www.doesystem.com/25e07e908c1024e735bb8fc1c2e2fb7f/การเรียงข้อมูลใน-Arrays-โดยใช้-PHP(PHP-Sort-Functions-For-Arrays).htm 9433 | การเรียงข้อมูลใน Arrays โดยใช้ PHP(PHP Sort Functions For Arrays) บทความนี้เรามาดูวิธีการเรียงข้อมูลใน Arrays ในภาษา PHP กันครับ ซึ่งการเรียงข้อมูลในภาษา PHP นั้น สามารถเรียงข้อมูลได้ทั้ง key และ value เลย ก่อนอื่นเรามาดูฟังก์ชันที่ใช้ในการเรีย...
http://www.doesystem.com/81c2a941ed46d8ab309520f06729d0bb/ตัวอย่างโค้ดอ่านไฟล์แล้วแสดงทีละบรรทัด-โดยใช้-PHP.htm 3600 | ตัวอย่างโค้ดอ่านไฟล์แล้วแสดงทีละบรรทัด โดยใช้ PHP ตัวอย่างโค้ดอ่านไฟล์ทีละบรรทัด ตัวอย่างการอ่านไฟล์ $text = file('data.txt'); จาดโค้ดข้างบนเราอ่านไฟล์ ซึ่งมีชื่อไฟล์ว่า data.txt มาเก็บไว้ในตัวแปร text ตัวอย่างการวนลูปเพื่อแสดงออกท...
http://www.doesystem.com/f1478add26ce5dc894ab481d40702aba/การใช้-session-ใน-php.htm 5391 | การใช้ session ใน php PHP Sessions บทความนี้เรามาดูวิธีการใช้ session ใน PHP กันครับ ซึ่งก่อนที่เราจะใช้ session ใน ภาษา PHP ได้นั้น เราต้องประกาศ ไว้บนหัวสุดของไฟล์ซะก่อน ดังตัวอย่างด้านล่าง <?php session_start(); ?> <html>...
http://www.doesystem.com/58c90c113457aa48238cb1ba742579c6/การนำข้อมูลจาก-Database-มาโชว์ในหน้าเว็บ.htm 60401 | การนำข้อมูลจาก Database มาโชว์ในหน้าเว็บ บทความนี้ เรามาดูวิธีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในหน้าเว็บกันครับ ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้ ก่อนอื่นเราก็ต้องติดต่อกับฐานข้อมูลก่อน ซึ่งการติดต่กับฐานข้อมูลโดยใช้ PHP ดูได้จากบทความ การใช...
http://www.doesystem.com/31afa62251e72511f99daecc3c1cea0d/PHP-Date()-Function-การใช้ฟังก์ชันเวลาในภาษา-PHP.htm 5507 | PHP Date() Function การใช้ฟังก์ชันเวลาในภาษา PHP ในการเขียนเว็บในทุกวันนี้นั้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้ นั่นก็คือเวลา ซึ่งมีความสำคัญมาก ดังเช่น เวลาการตั้งกระทู้ เวลาตอบคำถาม เวลาตอบกระทู้ เวลาสมัครสมาชิก เวลาการอัพเดทข้อมูล เป็นตั้น ลองนึกด...
http://www.doesystem.com/21a84c513be6882bf1a1cc2c6209983d/การใช้-PHP-ติดต่อกับฐานข้อมูล-MySql-กับการเซตภาษาไทย.htm 12914 | การใช้ PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySql กับการเซตภาษาไทย การสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบัน ส่วนมากมักเป็นแบบ Dynamic ซึ่งการทำเว็บไซต์แบบนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ฐานข้อมูล ดังนั้น ในบทความนี้ เรามาดูวิธีเขียน PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql กันครับ $hos...
http://www.doesystem.com/fcb631bd80b06e6729a2cb4c5783ce1a/การใช้-Arrays-ในภาษา-PHP.htm 32094 | การใช้ Arrays ในภาษา PHP Array คืออะไร Array คือ ตัวแปรที่เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล Array คือ ตัวแปรพิเศษที่สามารถเก็บค่าได้หลายค่า ภายในตัวแปรตัวเดียว Array สามารถเก็บค่าหลาย ๆ ค่า ไว้ภายในตัวแปรเดียว และเข้าถึงได้ ด้วยการอ้างถึงชื่อของ a...
http://www.doesystem.com/e485383a8e0cb4d41012a50663020cd9/รับข้อมูลจาก-Form-แบบ-GET-กับ-แบบ-POST.htm 86874 | รับข้อมูลจาก Form แบบ GET กับ แบบ POST การรับข้อมูลที่ส่งมาจากฟอร์ม Form นั้น มีวิธีการส่งอยู่ 2 แบบนั่นคือ แบบ GET กับแบบ POST แบบ GET นั้น จะส่งค่าผ่านทาง URL ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลที่ส่งไปได้ แบบ POST นั้น เวลาส่งข้อมูลผู้ใช้งานจะไ...
http://www.doesystem.com/670570824230dab21c2e5321e1372b1f/การเขียน-Function-ใน-PHP.htm 35915 | การเขียน Function ใน PHP ในการเขียนโปรแกรม การทำงานซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง ถือเป็นเรื่องปกติในการเขียน ซึ่งการจะใช้โค้ดเดียวกันซ้ำ ๆ กันนั้น ส่วนมากเค้าไม่เขียนซ้ำ ๆ กันบ่อย ๆ แต่จะเขียนฟังก์ชันการทำงานขึ้นมา แล้วเวลาต้องการใช้ซ้ำ ๆ กัน ก็เพียงแค่เรียกชื...
http://www.doesystem.com/cc51a096108e85458bf2cb245b450262/For-Loop-ใน-PHP.htm 10258 | การใช้ For Loop ใน PHP การใช้งาน for loop ใน PHP ก็เหมือนกับการใช้งาน for loop ใน Java นั่นคือ การวนลูปแบบรู้จำนวนที่แน่นอนของการวน และมีข้อดีตรงที่ มี index ในการวนด้วย ซึ่ง Flowchart ก็ดูได้ตามรูปด้านล่างครับ ดู Flowchart ไปแล้ว มาดู Sy...
http://www.doesystem.com/ab22d8f8801573ed0afcfe8054757462/การวนลูปแบบ-while-ใน-PHP.htm 19012 | บทความนี้ เรามาดูการวนลูปแบบ while ใน PHP คำสั่ง while คือคำสั่ง ที่ใช้สำหรับการวนลูป Flowchart ในคำสั่ง while ดูตามด้านล่างครับ จากรูป จะเห็นว่า คำสั่ง while จะทำการเช็ค condition ก่อน ถ้าเป็นจริง จึงจะทำงานในโค้ด แล้ววนไปเช็คใหม่แบบนี้เรื่อย ๆ...
http://www.doesystem.com/e85b2d29ce2bfb94c45322319198494e/Switch-ใน-PHP.htm 7122 | การใช้ Switch ใน PHP การใช้ Switch เป็นการใช้เพื่อ กำหนดทิศทางการทำงานของโปรแกรม โดยการกำหนดนั้นจะกำหนดจากค่า ค่าหนึ่ง ว่าเป็นค่าอะไร ถ้าเป็นค่านั้น แล้วจะทำอะไร ดู flowchart ได้ตามรูปด้านล่างครับ จาก flowchart ข้างบน เราเขียนเป็น Syntax ของ Sw...
http://www.doesystem.com/40ed8d5cbbd180634898c47b6ac417a4/การใช้-if,-if-else-ใน-PHP.htm 37645 | การใช้ if, if else, if else if ใน PHP หลาย ๆ ครั้ง ในการเขียนโค้ด ก็ต้องมีการตัดสินใจ ทำอะไรบางอย่าง และสิ่งที่ใช้กันบ่อยที่สุดในการตัดสินใจ นั่นก็คือ if การใช้ if, if else และ if else if ในภาษา PHP โดยทั่วไป เป็นการใช้เพื่อให้โปรแกรมตัดสินใจ ซึ่ง ...
http://www.doesystem.com/7c732669f9f1927e9b7ade0398ac9e2c/PHP-Operators-การดำเนินการทาง-PHP.htm 7390 | PHP Operators การดำเนินการทาง PHP Operators คืออะไร Operators ก็คือการดำเนินการต่าง ๆ อย่างเช่น 5 + 4 = 1 ซึ่ง 4 กับ 5 จะถูกเรียกกว่า operands และ + กับ = ก็เรียกกว่า Operators นั่นเอง ชนิดของ Operator ในภาษา PHP - Arithmetic Operators - Com...
http://www.doesystem.com/eeab8437c16e6f0c00fb45944197c7f6/ตัวแปรในภาษา-PHP-(PHP-Variables).htm 11801 | ตัวแปรในภาษา PHP (PHP Variables) แน่นอนว่า เวลาเขียนโปรแกรม ก็ต้องมีข้อมูลต่าง ๆ สิ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ก็ต้องมีตัวแปรในการเก็บข้อมูล ซึ่งภาษา PHP ก็มีกฏเกี่ยวกับตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ครับ กฏการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา PHP - ตัวแปรทั้งหมดในภาษา PHP จะ...
http://www.doesystem.com/ffb61b9eae8c1b368a76450d4aa4b4ad/PHP-Syntax.htm 20801 | PHP Syntax ในบทความ จะมาพูดกันถึงเรื่อง ไวยากรณ์ของ PHP ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อศึกษาในขั้นต่อไป การเขียน สคลิป PHP จะเริ่มต้นด้วยแท็ก <?php และจะลงท้ายด้วยแท็ก ?> เสมอ และสามารถเขียนในส่วนไหนก็ได้ของหน้าเว็บเพจ ในบาง...
http://www.doesystem.com/bd4bb90a9d82ed79bd7142347c013052/PHP-คือ.htm 3064 | PHP PHP เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสำหรับสร้างเว็บไซค์แบบไดนามิก ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ PHP เป็นหนึ่งในทางเลือกหลาย ๆ ทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ฟรี และมีประสิทธิภาพที่สามารถแข่งกับคู่แข่งได้ เช่น ASP ของ Microsoft PHP คืออะไ...