ไอที Java | 1

ไอที | Java | 53

http://www.doesystem.com/6288d4986d7626ef0f8620fc32d61b3e/Exception-in-thread-"main"-java.lang.StackOverflowError.htm 3368 | Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับ StackOverflowError กัน ซึ่งจะมีข้อความที่เกิดขึ้นจะแสดงข้อความประมาณด้านล่าง Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError at com.doesystem.Code...
http://www.doesystem.com/ed0b6a0cd28ff63916dfd3e98465381e/Exception-in-thread-"main"-java.lang.IndexOutOfBoundsException:-Index:-0,-Size:-0.htm 4162 | Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 0, Size: 0 บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับ Exception ที่ชื่อว่า IndexOutOfBoundsException กัน ซึ่ง Exception ที่เกิดขึ้นจะแสดงข้อความประมาณด้านล่าง Exception in thread "main...
http://www.doesystem.com/5795e0901e92638c0c1d97f06127ebf6/Exception-in-thread-"main"-java.lang.ClassCastException.htm 1504 | Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับ Exception ที่ชื่อว่า ClassCastException กัน ซึ่ง Exception ที่เกิดขึ้นจะแสดงข้อความประมาณด้านล่าง Exception in thread "main" java.lang.ClassCastEx...
http://www.doesystem.com/6d589588b9616e631fce3b48be8e9355/Exception-in-thread-"main"-java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException.htm 3708 | Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException บทความนี้มาทำความรู้จักกับ Exception ที่ชื่อว่า ArrayIndexOutOfBoundsException กัน ซึ่งเวลาเกิด Exception จะมีข้อความแจ้งเตือนประมาณนี้ Exception in thread "main" java.lang.A...
http://www.doesystem.com/54f46ed3ce534acef89aab1226a8acd6/Exception-in-thread-"main"-java.util.ConcurrentModificationException.htm 1221 | Exception in thread "main" java.util.ConcurrentModificationException บทความนี้เรามาดู Exception ที่เกิดขึ้นจากการรันโปรแกรมกันครับ ซึ่ง Exception นี้คือ ConcurrentModificationException ซึ่ง Exception นี้จะมีลักษณะข้อความคล้าย ๆ แบบนี้ Excepti...
http://www.doesystem.com/493bd96604aa855e0249adbdc730276f/Exception-in-thread-main-java.lang.NumberFormatException:-For-input-string:-"1234-".htm 2103 | Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: For input string: "1234 " บทความนี้ ขอเสนอ Exception ที่เคยเจอในการเขียนโปรแกรมกัน ซึ่ง Exception นี้จะมีลักษณะข้อความคล้าย ๆ แบบนี้ Exception in thread "main" java.lang.NumberFormat...
http://www.doesystem.com/7b3276f36ff5d173d78ebcb16456e71b/Exception-in-thread-main-java.lang.ArithmeticException:-/-by-zero.htm 1112 | Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero บทความนี้ ขอเสนอ Exception ที่เคยเจอในการเขียนโปรแกรมกัน ซึ่ง Exception นี้จะมีลักษณะข้อความคล้าย ๆ แบบนี้ Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero...
http://www.doesystem.com/71a6c65e0b0059cc53cff318d949e9ed/StringUtils.isEmtpty()-vs-StringUtils.isBlank().htm 1503 | StringUtils.isEmtpty() vs StringUtils.isBlank() บทความนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่าง StringUtils.isEmtpty() กับ StringUtils.isBlank() กันครับ ซึ่งเป็น method ที่ใช้สำหรับเช็คว่าข้อความนั้นว่างเปล่าหรือเปล่า ตัวอย่างโค้ด import org.apache.commo...
http://www.doesystem.com/bd5fbc561cf5aeb76fffa405423a0bb2/การสร้างตารางโดยใช้-JTable-(How-to-Creating-a-Simple-Table).htm 2822 | การสร้างตารางโดยใช้ JTable (How to Creating a Simple Table) เรามาดูตัวอย่างโค้ดการสร้างตารางโดยใช้ JTable กันครับ ซึ่งในการสร้างตารางนั้นจะมีลักษณะดังรูปด้านล่างครับ ตัวอย่างโค้ด import java.awt.BorderLayout; import javax.swing.BoxLayout; impor...
http://www.doesystem.com/68169a287fb702febf5c99885a85211a/หาเลขตั้งแต่-0000-9999-ว่าเลขตัวไหนที่ยกกำลัง-4-แล้วได้เลขตัวเดิม.htm 2417 | หาเลขตั้งแต่ 0000-9999 ว่าเลขตัวไหนที่ยกกำลัง 4 แล้วได้เลขตัวเดิม จากโจทย์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาตัวเลขตั้งแต่ 0000-9999 ว่ามีตัวเลขใดที่นำตัวเลขแต่ละหลักมายกกำลัง 4 แล้วหาผลรวมจะทำให้ผลลัพธ์เท่ากับเลขตัวเดิม ตัวอย่างเช่น ตัวเลข 1634 เมื่อนำ (14 + 64...
http://www.doesystem.com/5afccd1c11a008425b43f6df657f9de2/การสร้าง-Frame-โดยใช้-JFrame-ใน-Java.htm 3863 | การสร้าง Frame โดยใช้ JFrame ใน Java ตัวอย่างโค้ดนี้เป็นตัวอย่างการสร้าง Frame โดยใช้ JFrame ในภาษา Java ตัวอย่างโค้ด import javax.swing.JFrame; public class JavaCodeExam { public static void main(String[] args) throws Exception { JFra...
http://www.doesystem.com/789de170b423c47ee348550a88eb730f/Icons-used-by-JOptionPane.htm 1146 | Icons used by JOptionPane Using JOptionPane, you can quickly create and customize several different kinds of dialogs. JOptionPane provides support for laying out standard dialogs, providing icons, specifying the dialog title and text, and customiz...
http://www.doesystem.com/8ac783902f21d26ae3f8e1b3f3850b78/รู้จักกับ-method-ที่ชื่อว่า-signum-ในภาษา-Java-เมธอดที่เอาไว้สำหรับเช็คค่าจำนวนลบ-บวก-หรือศูนย์.htm 1609 | รู้จักกับ method ที่ชื่อว่า signum ในภาษา Java เมธอดที่เอาไว้สำหรับเช็คค่าจำนวนลบ บวก หรือศูนย์ method ที่ชื่อว่า signum เป็น เมธอดที่เอาไว้สำหรับเช็คค่าว่าค่านั้นเป็นบวก เป็นลบ หรือเป็นศูนย์ BigInteger.signum() method returns -1, 0 or 1 as the...
http://www.doesystem.com/1f1b914114bc83723479ea7d68dfdbc0/รู้จักกับ-method-ที่ชื่อว่า-divideAndRemainder(BigInteger-val)-ใน-Java.htm 1070 | รู้จักกับ method ที่ชื่อว่า divideAndRemainder(BigInteger val) ใน Java เรามาดู method ที่ชื่อว่า divideAndRemainder(BigInteger val) กันครับ method divideAndRemainder(BigInteger val) เป็น method ที่จะคืนค่าออกมาเป็น Array ของ BigInteger ซึ่งจะมี...
http://www.doesystem.com/c41f1b97073e272411e2b392f7f568e8/การใช้-compareTo(BigInteger-val)-ใน-BigInteger.htm 1388 | การใช้ compareTo(BigInteger val) ใน BigInteger บทความนี้เรามาดูวิธีการใช้ และรายละเอียดเกี่ยวกับ method ที่ชื่อว่า compareTo(BigInteger val) ซึ่งเป็น method ของ BigInteger ในภาษา Java กันครับ method compareTo(BigInteger val) เป็น method สำหรับก...
http://www.doesystem.com/7445b0c591650c1fa742230271267847/เขียนโปรแกรมหาจำนวนเฉพาะ-ตั้งแต่-1-N-ว่ามีกี่ตัว.htm 16540 | เขียนโปรแกรมหาจำนวนเฉพาะ ตั้งแต่ 1-N ว่ามีกี่ตัว วันนี้เรามาเขียนโปรแกรม เพื่อหาจำนวนเฉพาะกันครับ ซึ่งโจทย์ก็คือ ให้หาว่าจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง N มีจำนวนเฉพาะกี่ตัว และมีอะไรบ้าง ตัวอย่างโค้ดที่ได้เขียนขึ้น import java.util.ArrayList; imp...
http://www.doesystem.com/c8107212472c95f624f190c633b77c6a/เขียนโปรแกรมจำลองตู้-ATM-โดยใช้-Java.htm 10082 | เขียนโปรแกรมจำลองตู้ ATM โดยใช้ Java บทความนี้ เรามาเขียนโปรแกรม เพื่อจำลองการทำงานของ ATM กันครับ ซึ่งโปรแกรมที่จะเขียนนี้ จะเขียนเป็น Object และมีการเรียกใช้ method ต่าง ๆ ที่จำเป็น ดังนี้ การฝากเงิน การถอนเงิน และการเช็คยอดเงิน public cla...
http://www.doesystem.com/ea84e7fdd02f2ee1c231c1b13852bb7b/รู้จักและใช้งาน-Array-ในภาษา-Java.htm 64399 | รู้จักและใช้งาน Array ในภาษา Java คอมพิวเตอร์มักจะถูกใช้ในการคำนวณข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ เช่น การหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข ถ้าเราเก็บข้อมูลของแต่ละค่า ไว้ในตัวแปรแต่ละตัว เราจะต้องใช้ตัวแปรปริมาณมาก ๆ ดังนั้น จึงมีการนำ Array มาใช้ในการเก็บข้อมูลประเภท...
http://www.doesystem.com/7b77cb6dfa6ba465a41282c74c88396a/การเขียนโปรแกรม-Reverse-ข้อความ.htm 6718 | การเขียนโปรแกรม Reverse ข้อความ บทความนี้ เรามาลองเขียนโปรแกรม Reverse ข้อความกันครับ Reverse ข้อความ คืออะไร ??? Reverse ข้อความ ก็คือการสลับข้อความจาก หน้าไปหลัง หลังไปหน้า ตัวอย่างเช่น I Love You ถ้า reverse แล้ว ก็จะกลายเป็น uoY evoL I ป...
http://www.doesystem.com/ecabe59bcf46f67c2771a44e2535d789/จงเขียน-Program-คำนวณค่าจอดรถ-โดยใช้ภาษา-Java.htm 14549 | จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าจอดรถ โดยใช้ภาษา Java จงเขียน Program คำนวณค่าจอดรถ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้ - มีการส่งพารามิเตอร์ดังนี้ double xxx(Date TimeIn , Date TimeOut) - 3 ชั่วโมงแรกคิดค่าจอด 20 บาท ต่อไปชั่วโมงละ 10 บาท ถ้าเกิน 30 นาทีปัดขึ้น น้อยกว...