บันเทิง กีฬา | 1

บันเทิง | กีฬา | 1

http://www.doesystem.com/6b63dca57c492b3bb7edf50c8f20de0d/กฏ-กติกา-แบดมินตัน.htm 80669 | กฏ กติกา แบดมินตัน 17 ข้อ 1. สนามและอุปกรณ์สนาม 1.1 สนามจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยเส้นกว้างขนาด 40 มม. ตามภาพผัง ก. 1.2 เส้นทุกเส้นต้องเด่นชัด และควรทาด้วยสีขาวหรือสีเหลือง 1.3 เส้นทุกเส้นเป็นส่วนประกอบของพื้นที่ซึ่งกำหนดไว้ ...