การใช้ Marquee Code ในภาษา HTML

| ไอที | HTML | 19796

การใช้ Marquee Code ในภาษา HTML

marquee tag เอาไว้ใช้ สำหรับ ทำให้ตัวอักษรเคลื่อน ที่ นั่นคือ เลื่อนไปเลื่อนมานั่นเอง ส่วนจะเลื่อนไปทางไหน ความเร็วยังไงงั้น ต้องมาปรับแต่งกันเอาครับ ดังนั้น ในบทความนี้ ผมจึงมานำเสนอวิธีการปรับแต่ง marquee tag ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเร็ว ทิศทาง และอื่น ๆ

การใช้ marquee tag นั้น จะขึ้นต้นด้วย <marquee> และปิดท้ายด้วย </marquee>

ตัวอย่างการใช้งาน marquee tag เบื้องต้น

Code
<html>
<head></head>
<body>
<marquee>Basic Marquee Tag</marquee>
</body>
</html>
Output Basic Marquee Tag

การปรับแต่ง Behavior ใน Marquee tag

BEHAVIOR=SCROLL

this code produces this
<marquee behavior="SCROLL">Hello</marquee>
Hello

BEHAVIOR=SLIDE

this code produces this
<marquee behavior="SLIDE">Hello</marquee>
Hello

BEHAVIOR=ALTERNATE

this code produces this
<marquee behavior="ALTERNATE">Hello</marquee>
Hello

การปรับแต่ง Direction ใน Marquee tag

Direction=LEFT

this code produces this
<marquee direction="LEFT">Hello</marquee>
Hello

Direction=RIGHT

this code produces this
<marquee direction="RIGHT">Hello</marquee>
Hello

Direction=UP

this code produces this
<marquee direction="UP">Hello</marquee>
Hello

Direction=DOWN

this code produces this
<marquee direction="DOWN">Hello</marquee>
Hello

การปรับแต่ง Scrolldelay ใน Marquee tag

Scrolldelay เป็นค่า Default

this code produces this
<marquee>Hello</marquee>
Hello

Scrolldelay=500

this code produces this
<marquee scrolldelay="500">Hello</marquee>
Hello

Scrolldelay=1000

this code produces this
<marquee scrolldelay="1000">Hello</marquee>
Hello

การปรับแต่ง Scrollamount ใน Marquee tag

Scrollamount เป็นค่า Default

this code produces this
<marquee>Hello</marquee>
Hello

Scrollamount=20

this code produces this
<marquee scrollamount="20">Hello</marquee>
Hello

Scrollamount=50

this code produces this
<marquee scrollamount="50">Hello</marquee>
Hello

การปรับแต่ง Loop ใน Marquee tag

Loop=40

this code produces this
<marquee behavior="SCROLL" loop="40">Hello</marquee>
Hello

Loop=20

this code produces this
<marquee behavior="SLIDE" loop="20">Hello</marquee>
Hello
comments